βλεπές (ο)

βολά (μια)

βρίνω, βρίχνω

βάγια (τα)

βουρίδι

βαροφάνηκε

βολίστρας (ο)

βρούβα (η)

βερτζί (το)

βασμός (ο)

βεντέμα (η)

error: Content is protected !!