χαβαλές (ο)

χαβάνι (το)

χάβδαλος, κάψαλα

χαβεσιλίκι (το)

χαβρίζω

χαβώνω, τουρτουρίζω

χαγιάτι (το)

χαζαρίνα (η)

χάζι (κάνω)

χαζινές (ο)

χαζιρεύομαι

χαζίρης, χαζιρευτής (ο)

χαζίρι (το)

χαζίρικα (τα)

error: Content is protected !!