χαλεπώνω

0

χαβαλές (ο)

0

χαζαρίνα (η)

0

χαμαρρωστώ

0

χαβρίζω

0

χαίρι, χαέρι (το)

0

χαχαλιάζω

0

χάμαι θωρώ και λέω το

0

χάψι ή χάπσι (το)

0

χαράκι (το)

0

χούμελη (η)

0
error: Content is protected !!