χάφτομαι, χάφτω

χαζίρης, χαζιρευτής (ο)

χούμελη (η)

χειρόβολο (το)

χελεύω

χρίζομαι

χερικό (βάζω)

error: Content is protected !!