χάλια (τα)

χαλικούτης (ο)

χαλικουτίζω

χαλίσικο (το)

χαλώ

χάμαι θωρώ και λέω το

χάμαι ξανοίγω

χάμαι, χάμαις

χάμαρη (η)

χαμαρρωστώ

χαμηλοβλεπούσης (ο)

χαμόστρωμα

error: Content is protected !!