χουμαδοκέφαλος -η -ο

χουμάς (ο)

χούμελη (η)

χρειγιά (η)

χρίζομαι

error: Content is protected !!