ζεμπίλι

0

ζάκα, ψακωμάρα (η)

0

ζάρα (η)

0

ζαβάλι (το)

0

ζέχνω

0

ζαβάγρα (η)

0

ζαριφλίκι (το)

0

ζαέρι

0

ζήση (η)

0

ζαβώνω

0
error: Content is protected !!