ά

    0

    αν, εάν , άμα.  Συνήθεις φράσεις: Ά δεν έρθει ο άθρωπος,  φύγε. Ή: Ά σε πιάσω στα χέργια μου αλίμονό σου!