αγίζι, αγιζότη (η)

    0

    η ταχύτητα που παίρνει κάποιος