άει

    0

    άμε (άει στο καλό), είτε (αυτός. άει έρχεται, άει δεν έρχεται), ή (θα έρθει? άει δεν κατέχεις?)