αλουσά

    0

    Α, νερό βρασμένο με στάχτη, σταχτόνερο.. Β. Καυστική σόδα, ποτάσα