άμε

    0

    (μόριο παρακελευστικό εκ τού άγομεν) πήγαινε