άθρωπος (ο)

    0

    ο έχων καλά αισθήματα, ο τίμιος, ο έχων καλούς τρόπους. Συνήθης φράση: Αυτός είναι πραγματικός άθρωπος, όι αστεία…