δα

    0

    θα, συνήθη φράση: άμα δα τον -ε δω…