δικός

    0

    ο εδικός, ο συγγενής. Συνήθης φράση: Μά ποιός σού ‘βγάλετο μάτι? Ο δικός σου? Α για αυτό στο ‘βγαλε ετσά βαθιά!