εργώ

    0

    κρυώνω. Συνήθης φράση παροιμία: Άσκημα φόργιε και μην εργάς