γιά

    0

    γιατί? ( για δεν ήρθε?), γιατί, διότι (πες μου για δε ξέρω, πήγα εγώ για δεν ήρθες εσύ? για έτσι πρέπει να γίνει), για αυτό ( για και εγώ δεν σου τη δίνω), άντε (για δίνε του) δια (για φαντάσου), προς (για που το ‘βαλες?