βρουχά

    0

    θορυβεί με επαναλαμβανόμενο ήχο, κυρίως ο θόρυβος μηχανής ή αυτοκινήτου, βομβεί. Συνήθης φράση: Όλη μέρα στο εργοστάσιο, ακόμα βρουχούνε τα αφθιά μου (βουίζουν)