Επικοινωνία

Email επικοινωνίας: info@cretanlexiko.gr
Συγγραφέας του Κρητικού λεξικού : Χουστουλάκης Γεώργιος – τηλέφωνο: 6987079799
Διαχειριστής ιστοσελίδας: Μπιτσακάκης Ιορδάνης – τηλέφωνο: 6948242456